Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Ομοσπονδίες – Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση

Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή
από την αξιολόγηση και στο β΄ κύκλο (2018)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της οργανωτικής μας εγκυκλίου (αριθμ. πρωτ. 281/31-5-2018) σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση.
Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη, στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.
Τα Δ.Σ. των Σωματείων οφείλουν να παρέμβουν προς τους αξιολογητές και να τους τονίσουν ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν επιτρέπεται καμία άσκηση άμεσης ή έμμεσης πίεσης προς τους υπαλλήλους που ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου